Cjenik

Dragi svi, trenutačno smo u procesu reorganizacije i unaprijeđenja stranice kada ćete imati mogućnost aktivno utjecati na profiliranju najboljih pružatelja usluga prikazanih na stranici. Do tada, prikazane osobe NISU pažljivo birane, selektirane i odbarane i prepuštamo Vama izravno komuniciranje s čuvalicama koje se pojavljuju na našoj stranici. 

Cijena sata čuvanja bit će prikazana u profilu svake čuvalice. Cijene se razlikuju prema čuvalicama i mjestu čuvanja. 

Napomene:

  • Cijene se mogu razlikovati i biti uvećane za određena područja i pojedine tete.